ការិយាល័យ​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល សម្តែង​នូវ​ក្តីកង្វល់​ដំណើរការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ការព្យួរ​កម្មវិធី​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​សព្វសារពើ លើកលែង​តែ​គ្រឿង​សព្វាវុធ​ – CEN