បែក​ធ្លាយ​ខ្សែ​អាត់​ថត​សំ​ឡេង​បង្ហាញ​ថា Khashoggi អ្នក​កា​សែត​អារ៉ាប់​បាន​រង​ទារុណ​កម្ម​និង​កាត់​ក្បាល (វីដេអូ) – CEN