ទីបំផុត​! ប្រពន្ធ​របស់​ស​ពបុរ​ស​រងគ្រោះ បាន​ចេញមុខ​បកស្រាយ​ការពិតហើយ ទាំង​ខ្លួន​នាង​កំពុងតែ​… – CEN