ច្បាប់​អាមេរិក​ទាល់ច្រក ខណៈពេល​សិស្ស​ម្នា​ក់បាន​យក​ផេះ​ធាតុ​ជីដូន​ជីតា​មក​ធ្វើ​នំ ហើយ​ចែក​ឱ្យ​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​បរិភោគ​ – CEN