ស្លាប់ ១ នាក់ និង​របួស ៣ នាក់ ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ នៅ​ក្រុង​ខេមរភូមិន្ទ​ – CEN