​ស្ត្រី​ម្នាក់​រត់​ប្រញាប់​ពេក ក៏​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​អាង​ត្រី​ឆ្លាម (​វីដេអូ​) – CEN