ប្រភេទ​មេរោគ​ដែល​អាច​សម្លាប់​មនុស្ស​អស់​រាប់រយ​លាន​នាក់ ត្រៀម​រំដោះខ្លួន​រួច​ពី​ប៉ូល​ខាងជើង​ – CEN