​អាសូរ​ណាស់​! និស្សិត​២​នាក់​សុទ្ធតែ​ស្រីៗ ដើរ​ពេលយប់​ទៅផ្ទះ ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ​ស្ទាក់​ប្លន់ និង​ចាក់​ប្រហារ​យ៉ាង​សាហាវ ខណៈ​អ្នកជិតខាង​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ជួយ​ – CEN