ស្ថានីយ៍​ប្រេង​ឥន្ទនៈ​លើសពី​២​កន្លែង ចាក់​មិន​គ្រប់​លីត្រ និង​៣​កន្លែង​ទៀត ​គ្រប់​លីត្រ​ ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN