“​អានុភាព​ទន់ភ្លន់​” របស់​ជំទាវ​ទី​១ កូរ៉េខាងជើង​ – CEN