ប្តី​ប្រពន្ធ ២​នាក់ ប្រទះ​ឃើញ​អណ្តើក “​ដាយ​ណូ​ស័រ​” ដ៏​ចម្លែក ក្រោយ​ការស្វែងយល់​ទើប​ដឹងថា វា​ជា​អម្បូរ​សត្វ​ដ៏​…​កម្រ​ – CEN