ញាក់សាច់​! ត្រឹម​រយៈពេល ៩ ខែ បុរស​ម្នាក់​សន្សំ​លុយកាក់​ញាត់​ក្នុង​ពុ​យ បើ​គិត​ជា​ដុល្លារ​បាន​រហូតដល់​ទៅ​… (​វីដេអូ​) – CEN