បុរស​ចិន​ចម្លែក ៖ ទុក​សក់​បាន​ប្រវែង ១,២ ម៉ែត្រ ដើម្បី​ទុក​ចង​ធ្វើជា​… ទោង​យោល​! (​វីដេអូ​) – CEN