អ្នកជំនាញការ​អាកាស​ចរណ៍​ផ្តួច​ផ្តើមគំនិត​អំពី​វិធី​រុករក​យន្តហោះ MH370 ដោយ​ពុំ​ចំណាយពេល​ច្រើន​ – CEN