​ប៉ូលីស​១​ក្រុម​បាន​រង​ការរិះគន់​យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះ​ទង្វើ​ធ្វើ​ប្រឆាំង​បាញ់ «Spray ម្រេច​» ដាក់​មុខ​ស្ត្រី​ម្នាក់ ខណៈ​នាង​រឹងទទឹង​នឹង​ការចាប់ខ្លួន (​វីដេអូ​) – CEN