សម្តេច​តេជោ អំពាវនាវ​ដល់ គ្រប់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ឲ្យ​រក្សា​ការអត់ធ្មត់ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​កាត់បន្ថយ​ភាព​តានតឹង​ – CEN