​គ្រប់​មូលដ្ឋាន​អាជីវកម្ម​ សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍ នៅ​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់​មាត់សមុទ្រ ត្រូវ​មាន​អាង​ព្រឹត្តិ​កម្ម​ទឹក​កខ្វក់ បង្គន់​អនាម័យ​ – CEN