​ចាប់​បុរស​ល្មោភកាម​ម្នាក់ រំលោភ​ក្មេង​អាយុ​៩​ឆ្នាំ រក​សុទ្ធតែ​ថ្នាំសម្រើប និង​ស្រោមអនាម័យ លាក់​នៅ​ក្នុងឃ្លុប​ម៉ូតូ​ – CEN