បង្កើត​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ សំបូរ និង​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ ព្រែក​ប្រសព្វ​ – CEN