បុគ្គលិក​បំរើការ​នៅ​កន្លែង​ដាក់​សព ត្រូវ​គេ​ច្រឡំ​យក​ទៅ​បូជា ខណៈពេល​កំពុង​ដេកលក់​ – CEN