ផ្ទះ​ណា​ក៏​ដាំបាយ ហើយ​ចាក់​ទឹក​លាង​អង្ករ​ចោល មិនដឹងថា វា​អាច​ជួយ​សម្អាត​សាច់មាន​ខ្លាញ់ និង​ប្រយោជន៍​ដ៏​ច្រើន​ផ្សេងទៀត​ – CEN