បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​ ​ចេតីយ៍​មួយ​នៅក្នុង​វត្តក្តី​តាកុយ បាន​ស្រុត​ចូល​ទៅក្នុង​ទន្លេ​ហើយ​ – CEN