​ចោរ​៣​នាក់ ចូល​ចាប់​ក្មេងស្រី​ម្នាក់ ក្នុងផ្ទះ ប្រមូល​យក​ទ្រព្យ ចិញ្ចៀន​៣​វង់ ស្មើនឹង​៥​ជី​ – CEN