​ចោរ​ដែល​គួរឲ្យ “​អាណិត​” នៅ​អាមេរិក ៖ លបចូល​ផ្ទះ​គេ​គ្មាន​ឃើញ​អ្វី​មានតម្លៃ​ក៏​ងូតទឹក ហើយ​ចៀន​ស៊ុត​បរិភោគ តែ​ចៃដន្យ​ម្ចាស់​មក​ទាន់​… – CEN