សាលា​សន្ត​សា​វី​យេ (​គ្រឹ​ស្ទា​ន​)​នៅ​ភ្នំ​បាក់​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​នឹង​រួមចំណែក​បណ្តុះបណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស – CEN