គណៈ​សង្ឃនាយក លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​លោក សុខ ទូច ចូល​បូស​ជា​បព្វជិត និង​ខិតខំ​ប្រតិបត្តិ​តាម​ផ្លូវ​ព្រះពុទ្ធសាសនា ឲ្យបាន​ជា​គំរូ​​ដល់​អ្នក​បួស​ជា​មុន​សិន ចាំ​រិះគន់​ – CEN