ចាប់ខ្លួន​ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ ដែល​យក​កូនស្រី​បង្កើត​៣​នាក់ ទៅ​លក់​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN