ម្ហូបអាហារ ១០​មុខ ធ្វើឡើង​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ​នា​សម័យ​ចិន​បុរាណ ក៏​ពុំ​ប្រាកដថា​អ្នកណាៗ​ហ៊ាន​បរិភោគ​ដែរ​ទេ – CEN