ចម្លែក​មែន​! ស្ត្រី​ម្នាក់​ញាត់​ទូរស័ព្ទ​ចូល​ប្រដាប់ភេទ ដក​មិន​ចេញ មានអី​ប្តឹង Samsung ទារ​សំណង​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN