ឆ្នេរ​កោះរ៉ុង ជាទី​ពេញនិយម​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍​ – CEN