ដីចម្ការ​បង្គោល​ព្រំដែន សាលាឃុំ មណ្ឌល​សុភាព នៅជាប់​ព្រែក​ប៊ិន​យី ឬ​ព្រែក​ជ្រៃ​ធំ ប្រឈម​នឹង​ការបាក់​ចូល​ទន្លេ​ – CEN