ចាប់​ឃាតករ​ម្នាក់ កាប់សម្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ច្រក​កា​រ៉ុង​ទម្លាក់​ក្នុង​អណ្ដូងទឹក​ – CEN