ធ្លាយ​លិខិត ស្នើសុំ ដោះដូរ​ទីតាំង​អ​គ្គារ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​គ​របាល​ជាតិ ទៅ​ទីតាំង​ផ្សេង​ – CEN