ពាក្យសម្តី​គួរឱ្យ​រន្ធត់ចិត្ត​របស់​នារី​ជា​គូ​ដណ្ដឹង​របស់​អ្នកកាសែត Jamal Khashoggi – CEN