ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ជនជាតិ​ខ្មែរ​អ៊ិស្លាម​ម្នាក់ ពី​បទ​បន្លំ​លួច​ខ្សែក​មាស​ – CEN