ឃើញតែ​ម៉ូតូ​បញ្ឈរ​ចោល​នៅ​កន្លែង​ភ្លើង​ក្រហម ពុំ​ឃើញ​មាន​អ្នកបើក តាមពិតទៅ​… – CEN