បុរស​ម្នាក់ ត្រូវ​គេ​កាត់ទោស​ដោយ​វាយ ៩៩​ខ្សែតី ដោយសារ​រត់ចោល​ពី​ធី​មង្គលការ ពេល​ឃើញ​កូនក្រមុំ​ដុះ​ពុក​មាត់​ – CEN