វិធី​លាង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​នៅសម្បក​ផ្លែប៉ោម​តាមស្តង់ដាវិទ្យាសាស្រ្ត – CEN