ស៊ុត​ពុំមែន​ជា «សត្រូវ» ចំពោះអ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម – CEN