ហ្វេ​ន San Jose Sharks ម្នាក់នេះ ព្យាយាម​ដណ្តើម​កូនគោល​ពី​អ្នកដទៃ​ប្រៀប​ដូច​និ​ន​ចា ដោយ​គ្រាន់តែ​ប្រើ​…​ដើមទ្រូង (​វីដេអូ​) – CEN