កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពង្រឹង​វិធានការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​រវាង​សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ និង​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN