​មិនធម្មតា​ទេ​! ស៊ា​ប ឈៀង​ហេង បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​​មួយ​​ក្បាច់​នេះ ធ្វើ​​ឲ្យ​​អ្នក​គណៈកម្មការ និងទស្សនិកជន ចាត់​ទុក​ថា​ជា​អ្នកប្រាជ្ញដ៏ក្មេងខ្ចី (​វីដេអូ​) – CEN