ធ្វើ​ស្ពាន​តម្លៃ ២០.០០០​លាន​ដុល្លារ ដែល​វែង​បំផុត​ពិភពលោក ទើប​ត្រូវបាន​សម្ពោធ (មានវីដេអូ) – CEN