រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ជួប​ជាមួយ​តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដោះស្រាយ​បញ្ហាដីធ្លី​នៅ​ឃុំ​២​ធ្នូ​ – CEN