អាមេរិក​ធ្វើពហិការ​មិន​ចូលរួម​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សារណាត់ នៅ​សៀង​ហៃ ប្រទេស​ចិន​ – CEN