កម្មករ​ម្នាក់​ស្លាប់ ក្រោយពេល​នាំ​ស្រី​ស្នេហ៍ ឡើងផ្ទះ​សំណាក់​ហេង​ហេង រួមរ័ក​ជាច្រើន​ដង – CEN