អនុប្រធាន​ភូមិ​ព្រៃ​បឹង ស្លាប់ ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់​ភ្នំ​មាស ក្រោយពេល​នាំ​ស្នេហ៍​ឡើង​ឋាន​សួរ​បាន​២​ដង​ – CEN