មិនទាន់ដល់អុំទូកផង! អ្នក​ភូមិ​​ស្រុក​​មួយ​​នាំ​គ្នា​ប្រកួត «​អ៊ុំពាង» ​យ៉ាងសប្បាយ ស៊ែរ​ចែក​គ្នា​មើល​ផ្អើល​ពេញ​ហ្វេសប៊ុក (វីដេអូ) – CEN