តើ​សណ្តែកសៀង ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​សុខភាព​? – CEN