បណ្តាសារ ៣ ដ៏​គួរឲ្យខ្លាច នៅ​កោះ​ល្បី​ថា មាន​កំណប់ទ្រព្យ​មហាសាល នា​ប្រទេស​អាមេរិក​ – CEN